Εργαστήρι Πολιτισμού | Πρόγραμμα Δημιουργικών Ομάδων & Ομάδων Μαθησιακής Υποστήριξης

Εργαστήρι Πολιτισμού
Πρόγραμμα Δημιουργικών Ομάδων & Ομάδων Μαθησιακής Υποστήριξης
2020-2021

Δευτέρα 
10.30- 12.00 Μαθήματα ελληνικών για παιδιά που δεν πηγαίνουν σχολείο
16.00- 17.00 Μαθήματα αγγλικών για παιδιά ηλικίας 6-8 ετών
17.00- 18.00 Ο γύρος της βιβλιοθήκης σε μια ώρα
18.00- 19.00 Μαθησιακή Υποστήριξη Α’ Δημοτικού
18.00- 19.00 Μουσικοκινητική για παιδιά 5-7 ετών

Τρίτη
10.30- 12.00 Μαθήματα ελληνικών για παιδιά που δεν πηγαίνουν σχολείο
12.30- 13.30 Μαθήματα αγγλικών για παιδιά που δεν πηγαίνουν σχολείο
16.00- 17.00 Μαθήματα Γαλλικών
17.00- 18.00 Τα παιδιά του Εργαστηρίου ταξιδεύουν στο μουσείο
17.30- 19.00 Μαθήματα Μητρικής Γλώσσας (Αλβανικά)

Τετάρτη
10.30- 12.00 Μαθήματα ελληνικών για παιδιά που δεν πηγαίνουν σχολείο
12.30- 13.30 Μαθήματα αγγλικών για παιδιά που δεν πηγαίνουν σχολείο
16.00- 17.00 Μαθήματα αγγλικών για παιδιά ηλικίας 9-12 ετών
17.00- 19.00 Stop Motion
19.00- 21.00 Ξετυλίγοντας την κόκκινη κλωστή

Πέμπτη
12.00- 13.00 Χοροθεραπεία για παιδιά ηλικίας 9-12 ετών
12.30- 13.30 Μαθήματα αγγλικών για παιδιά που δεν πηγαίνουν σχολείο
17.00- 18:30 Μικροί Δημοσιογράφοι
17.30- 19.00 Μαθήματα Μητρικής Γλώσσας (Αλβανικά)

Παρασκευή
16.00- 17.00 Μαθήματα αγγλικών για παιδιά ηλικίας 6-8 ετών
17.00- 18:30 Κατασκευάζουμε επιτραπέζια για τα Δικαιώματα

Επικοινωνία:
2108846590, καθημερινά 09.00-17.00