Εργαστήρι Πολιτισμού Πρόγραμμα Δημιουργικών Ομάδων και Ομάδων Μαθησιακής Υποστήριξης 2019 – 2020

Εργαστήρι Πολιτισμού

Πρόγραμμα Δημιουργικών Ομάδων και Ομάδων Μαθησιακή Υποστήριξης 2019-2020

Δευτέρα

11:00-13:00, Μαθήματα Ελληνικών για παιδιά που δεν πηγαίνουν σχολείο

16:00-18:00, Κατασκευή κούκλας και εμψύχωση για παιδιά 6-8 ετών

16:00-17:00, Μαθησιακή Υποστήριξη Β Δημοτικού

16:00-17:00, Μαθησιακή Υποστήριξη Α Δημοτικού

17:00-17:45, Μαθήματα Γερμανικών

17:00-18:00, Μαθησιακή Υποστήριξη Γ  Δημοτικού

17:00-18:00, Μαθησιακή Υποστήριξη σε παιδιά που δε μιλούν ελληνικά

17:00-18:00, Μαθησιακή Υποστήριξη ιστορία

17:00-19:00, Μαθησιακή Υποστήριξη Δ δημοτικού

18:00-18:45, Μαθήματα Γερμανικών

18:00-19:00, Μαθησιακή Υποστήριξη Ε Δημοτικού

18:00-19:00, Μαθήματα Ελληνικών σε παιδιά που δε μιλούν ελληνικά

Τρίτη

11:00-13:00, Κατασκευές και επιτραπέζια παιχνίδια για παιδιά που δεν πηγαίνουν σχολείο

15:00-16:30, Αγγλικά για παιδιά 6-8 ετών

15:00-16:30, Αγγλικά για παιδιά 8-12 ετών

16:30-17:30, Διαπολιτισμικό σύνολο C. Orff για παιδιά 7-12 ετών

17:00-19:00, Μαθησιακή Υποστήριξη

17:00-18:30, Αραβικά για ενήλικες

18:30- 20:00, Αραβικά για ενήλικες

17:00-19:00, Μαθησιακή Υποστήριξη

16:30-18:00, Μαθήματα ελληνικών σε γυναίκες

18:00-19:30, Μαθήματα ελληνικών σε γυναίκες

16:30-18:00, Μαθήματα ελληνικών σε γυναίκες

18:00-19:30, Μαθήματα ελληνικών σε γυναίκες

Τετάρτη

11:00-13:00, Μαθήματα Ελληνικών για παιδιά που δεν πηγαίνουν σχολείο

16:00-18:00, Θεατρικό παιχνίδι για παιδιά 6-8 ετών

16:30-18:30, Μαθησιακή Υποστήριξη, Β  Δημοτικού

17:00-18:00, Μαθησιακή Υποστήριξη, Γ  Δημοτικού

17:00-18:30, Μαθήματα ελληνικών σε γυναίκες

17:00-19:00, Μαθησιακή Υποστήριξη

17:30-18:30, Μαθήματα κιθάρας

18:00-19:30, Αραβικά για ενήλικες

Πέμπτη

11:00-13:00, Κατασκευές και επιτραπέζια παιχνίδια για παιδιά που δεν πηγαίνουν σχολείο

18:00-19:30, Θεατρικό παιχνίδι για παιδιά 10-12ετών

18:00-19:00, Μαθαίνω να….Scratchάρω , για παιδιά  9-12 ετών

18:30-19:30, Ας παίξουμε! για παιδιά 7-10 ετών

Παρασκευή

15:00-16:30, Αγγλικά για παιδιά 6-8 ετών

15:00-16:30, Αγγλικά για παιδιά 8-12 ετών

18:00-17:00 Πολιτισμοί του κόσμου-Γεωγραφία-Ιστορία-Έθιμα ,για παιδιά: 8-11 ετών

Σάββατο

10:00-11:00, Μουσικοκινητική για παιδιά 5-8 ετών

12:00-13:00, Χορός για μητέρες

13:30-14:30, Μαθηματικά για παιδιά 7-9 ετών

14:30-15:30, Μαθηματικά για παιδιά 10-12 ετών