Ευρώπη: Καταφύγιο ή αδιαφορία για τα παιδιά;

Το Eurochild* καλεί σε αλληλεγγύη
Σύνοδος των Υπουργών της ΕΕ (14 Σεπτεμβρίου 2015)

*Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι μέλος του Eurochild και συμμετέχει σε όλες τις πρωτοβουλίες του

Το Eurochild, ευρωπαϊκό δίκτυο οργανώσεων για τα δικαιώματα των παιδιών με περισσότερα από 180 μέλη σε 35 ευρωπαϊκές χώρες, καλεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ να υιοθετήσουν μία κοινή στάση στην προσφυγική κρίση με βάση τις ευρωπαϊκές αξίες της αλληλεγγύης και των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν έχουν άλλα περιθώρια απώλειας χρόνου, προκειμένου να μη θέσουν σε κίνδυνο περισσότερες ζωές. Αντιθέτως, πρέπει να προσφέρουν άμεση ανθρωπιστική βοήθεια σε αυτούς που βρίσκονται στα ευρωπαϊκά σύνορα και ασφαλείς διαδρομές για όλους τους αιτούντες άσυλο.

Τα παιδιά, είτε ασυνόδευτα, είτε μαζί με τις οικογένειές τους, αξίζουν την προσοχή μας κατά προτεραιότητα. Σύμφωνα με την UNICEF, πάνω από 100.000 παιδιά έχουν διαφύγει από συγκρούσεις και διωγμούς κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015. Κάθε άνθρωπος κάτω των 18 ετών που καταφθάνει στην Ευρώπη πρέπει να θεωρείται πρωτίστως παιδί, έχοντας ίσα δικαιώματα, ανεξαρτήτως καταγωγής, φυλής, θρησκεύματος, ικανοτήτων και μεταναστευτικής κατάστασης. Τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνουν την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, το παιχνίδι, τη φροντίδα και την υποστήριξη, την προστασία από τη βία και την κακοποίηση.

Ο ευρωπαϊκός συντονισμός είναι ζωτικής σημασίας για την κοινωνία των πολιτών

Ο εθελοντισμός, καθώς και οι πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών και μεμονωμένων πολιτών καλύπτουν το κενό της στήριξης των νέων αφίξεων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι κρατικές αρχές σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο να εκπληρώνουν τις διεθνείς τους υποχρεώσεις που απορρέουν από Συμβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συντονίζοντας μια ολοκληρωμένη ανθρωπιστική ανταπόκριση, στην οποία επίσης λαμβάνονται υπόψη οι μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι της ένταξης.

Από τη Φιλανδία ως την Ελλάδα, από την Ιρλανδία ως τη Σερβία, τα μέλη μας προσφέρουν στήριξη και αρωγή σε παιδιά προσφύγων και μεταναστών. Ενώ κάποιοι προσφέρουν άμεση ανθρωπιστική βοήθεια, άλλοι επικεντρώνονται στην κατάρτιση των επαγγελματιών που έρχονται σε επαφή με παιδιά ή στηρίζουν την ένταξη παρέχοντας μαθήματα στην τοπική γλώσσα. Άλλοι συνεργάζονται με τις τοπικές αρχές ώστε να λειτουργούν καταλύματα, διασφαλίζοντας πως τα παιδιά λαμβάνουν την απαραίτητη φροντίδα, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, σε μία οικογένεια ή τοποθετημένα σε εναλλακτικές λύσεις διαμονής οικογενειακού τύπου, όπως η ανάδοχη φροντίδα. Οι πόροι αυτοί και η εξειδίκευση μπορούν να συγκεντρωθούν και να διαμοιραστούν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι αρχές της ΕΕ κατέχουν την πιο κατάλληλη θέση για να διαδραματίσουν ρόλο συντονιστή.

Οι προσπάθειες της κοινωνίας των πολιτών να προστατεύσει τα δικαιώματα όλων των παιδιών, χρειάζονται τη στήριξη της ΕΕ και των εθνικών κυβερνήσεων. Χωρίς τους κατάλληλους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, η ανάπτυξη των παιδιών, ειδικά αυτών που έχουν διαφύγει από συγκρούσεις και ίσως έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους, τίθεται σε κίνδυνο, με μακροπρόθεσμες επιπτώσεις όχι μόνο για το μέλλον τους αλλά και για το μέλλον της ίδιας της κοινωνίας.

Τα υφιστάμενα ολοκληρωμένα συστήματα προστασίας των παιδιών πρέπει να ενισχυθούν, για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις, κυρίως για να βοηθήσουν τα παιδιά να αντιμετωπίσουν τα τραύματα που ενδεχομένως έχουν βιώσει. Οι κυβερνήσεις πρέπει να αποφύγουν με κάθε κόστος την ιδρυματοποίηση των παιδιών. Ακόμα κι αν αυτό εκλαμβάνεται ως βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση, αφήνει μια μακρά παρακαταθήκη και ελλιπή ανταπόκριση στις εξατομικευμένες ανάγκες των παιδιών. Eίναι σημαντικό οι φορείς εκπαίδευσης, υγειονομικής περίθαλψης, συμβουλευτικών υπηρεσιών και οι υπηρεσίες πρόνοιας να διαθέτουν επαρκή στήριξη, ώστε να επεκτείνουν τη δράση τους στις νέες αφίξεις.

Οι άνθρωποι ανά την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν πάρει δύσκολους δρόμους για να ξεφύγουν από συγκρούσεις και διώξεις, προσβλέπουν στην ΕΕ αναζητώντας μία ηγεσία. Η ανθρώπινη μεταχείριση των προσφύγων συνιστά έκφραση των θεμελιωδών αξιών στις οποίες έχει οικοδομηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθώς η κοινωνία των πολιτών προωθεί τα δικαιώματα και την ευημερία των παιδιών, αναμένουμε από τους ηγέτες μας να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων.