Γεωργία Καραχάνη

  I am a child and I have
  the right be different but
  equal… i know I am whote butI have a soul like you

  I can’t understand why there is
  racism why there is hatred in
  the world…

  You can be dark, you can be
  blonde, you can be red but
  you will always be a
  child with rights

  Don’t be afraid we are here
  for you I know it’s difficult
  but you have to do it…

  You should not feel bad that youare different,
  we don’t live in the 80’shouldfor racism… just stop it…
  Just stop it…

  You can be dark, you can be
  blonde, you can be red but
  you will always be a
  child with rights

  Οι στίχοι αυτοί γράφτηκαν από τη μαθήτρια Γεωργία Καραχάνη (Β1), 2ο Γυμνάσιο, Κως