Γεωργία Καραχάνη

I am a child and I have
the right be different but
equal… i know I am whote butI have a soul like you

I can’t understand why there is
racism why there is hatred in
the world…

You can be dark, you can be
blonde, you can be red but
you will always be a
child with rights

Don’t be afraid we are here
for you I know it’s difficult
but you have to do it…

You should not feel bad that youare different,
we don’t live in the 80’shouldfor racism… just stop it…
Just stop it…

You can be dark, you can be
blonde, you can be red but
you will always be a
child with rights

Οι στίχοι αυτοί γράφτηκαν από τη μαθήτρια Γεωργία Καραχάνη (Β1), 2ο Γυμνάσιο, Κως