Για τα παιδιά – Ιωάννα Μελισσάνθη Τσαρή

Για τα παιδιά

Τα παιδιά θέλουν αγάπη,
τα παιδιά θέλουν στοργή.
Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι,
βράδυ και πρωί
Πρέπει να έχουν μια στέγη,
και κάποιον για να τα προσέχει.
Και άμα αρρωστήσουν,
γιατρούς για να τα φροντίσουν.
Ειρήνη επιθυμούν,
και κάπου με ασφάλεια να ζουν.
Να λένε ελεύθερα τη γνώμη τους θέλουν,
και καλούς φίλους για να τα παίζουν.
Τα παιδιά χρειάζονται φρέσκο νερό
και περιβάλλον καθαρό.
Έχουν δικαίωμα για να μαθαίνουν,
και στο σχολείο για να πηγαίνουν.

 

Ιωάννα Μελισσάνθη Τσαρή Δ’2
ΣΤ2, 70ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών