…Για το Κέντρο για το Παιδί

Το «Κέντρο για το Παιδί» προσφέρει δημιουργικές και παιδαγωγικές δραστηριότητες σε όλα τα παιδιά ηλικίας 0-13 ετών.

Λειτουργεί με εξειδικευμένο προσωπικό παρέχοντας στα παιδιά και τους γονείς τους ψυχοκοινωνικές και παιδαγωγικές υπηρεσίες, συμβουλευτική και δημιουργικές δραστηριότητες.
Στο χώρο του Κέντρου για το Παιδί λειτουργεί παιδική δανειστική βιβλιοθήκη με βιβλία και παιχνίδια.

Το «Κέντρο για το Παιδί» λειτουργεί σε δύο χώρους:

  • στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας – «Φρουραρχείο», Δομοκού 2, 1ος όροφος, Σταθμός Λαρίσης (τηλ. 210 8257667)

καθώς και

  • στο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο Πατησίων*, Σαραντοπόρου 4, Άνω Πατήσια, Σταθμός Άγιος Ελευθέριος (τηλ. 210 2015510 & 210 2015511 [εσωτερική γραμμή 118 και 126]).

Το «Κέντρο για το Παιδί» στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας λειτουργεί με την υποστήριξη της οργάνωσης Solidarity Now. Η λειτουργία του «Κέντρου για το Παιδί» στο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο Πατησίων πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων.

 

*Στο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο Πατησίων, το Δίκτυο  επιπλέον παρέχει σε λήπτες ΚΕΑ και ΤΕΒΑ ατομικές συνεδρίες ψυχολόγου, υπηρεσίες λογιστή και εργασιακού συμβούλου.