Γίνε εθελοντής – βοηθός σε πρόγραμμα του Δικτύου!

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού στο πλαίσιο υλοποίησης συγκεκριμένου έργου αναζητά εθελοντή/ρια για τη θέση «Βοηθός στην οργάνωση εστιασμένης συζήτησης με νέους έφηβους και ασυνόδευτους ανηλίκους» με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια 80 ωρών εθελοντικής εργασίας με έναρξη εντός Μαΐου.

Ο ρόλος είναι βοηθητικός και ενδεικτικά ο/η εθελοντής/ρια, μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, θα συμμετάσχει στην οργάνωση των ομάδων, θα κρατάει σημειώσεις κατά τη διάρκεια των συζητήσεων και θα βοηθήσει στη συγκέντρωση και καταγραφή του υλικού. Θα συνεργαστεί άμεσα με την ομάδα του έργου. Στο τέλος θα δοθεί ανάλογη βεβαίωση εθελοντικής εργασίας.

Σύντομη περιγραφή της δράσης:

Θα πραγματοποιηθούν ομάδες εστιασμένης συζήτησης -focus group- με ασυνόδευτους εφήβους και νέους, κατά τις οποίες θα παρουσιαστεί το έργο και οι στόχοι του και θα ζητηθεί η ανατροφοδότηση στον επιμέρους σχεδιασμό του. Επιπλέον, θα αξιολογηθούν οι δεξιότητές τους για καλύτερο σχεδιασμό των σεμιναρίων ενίσχυσης δεξιοτήτων. Ταυτόχρονα, θα διεξαχθούν συνεντεύξεις ή ομάδες εστιασμένης συζήτησης με προσωπικό που εργάζεται σε ξενώνες ασυνόδευτων ανηλίκων, σε κοινωνικές υπηρεσίες ή άλλες δομές ώστε να δώσουν τη δική τους οπτική σχετικά με τις υφιστάμενες ανάγκες και με τις δεξιότητες των εφήβων και νέων.

Καθώς τα καθήκοντα και ο χρόνος είναι συγκεκριμένα και απαιτούν συνέπεια και δέσμευση, παρακαλούμε για αποστολή ενδιαφέροντος μόνο για τη θέση αυτή και σε περίπτωση άμεσης διαθεσιμότητας.

Καλή γνώση αγγλικών: Απαραίτητη.

Σχετική εμπειρία και ανθρωπιστικές σπουδές είναι επιθυμητή.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να στείλουν σύντομο βιογραφικό συνοδευόμενο από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο email youthcentre@ddp.gr

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 10:00 – 17:00 στο: 210 51 48 366