Η Ευτυχία ενός Παιδιού – Ισμήνη–Μαρία Καραβασίλη

Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

Θέλω να τρέχω, να παίζω, να γελώ
κι ας είμαι μόνο δώδεκα χρονώ.

Όλα τα παιδιά
σα μια μεγάλη αγκαλιά!

Έχω δικαίωμα για ελευθεριά.
Έχω δικαίωμα για μια οικογένεια .

Χωρίς πόλεμο και βία .
Χωρίς φάρμακα και δυστυχία .

Θέλω ρούχα να ’χω καθαρά
και μια πρωινή αγκάλη απ’ τη μαμά.

Ισμήνη –Μαρία Καραβασίλη
ΣΤ’1, ΣΤ2, 70ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών