Η Πλανόδια Βιβλιοθήκη στην πλατεία Συντάγματος | συνεργασία στο πλαίσιο της δράσης ” Αθήνα 2018- Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου” | Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018 | 11:30- 15:30 το μεσημέρι