Η Πλανόδια Βιβλιοθήκη στην πλατεία Συντάγματος | συνεργασία στο πλαίσιο της δράσης » Αθήνα 2018- Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου» | Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018 | 11:30- 15:30 το μεσημέρι

ΑΠΠΒ 21 11 2018