«Ημέρα κατά της σχολικής βίας»- Ράμι Αλέξανδρος Ρασλάν- Σάββατο 8 Μαρτίου 10-11.30 το πρωί