Πρόσκληση για την τελική εκδήλωση του έργου ERASMUS+ «Rights Hero»

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσουμε στην τελική εκδήλωση του έργου ERASMUS+ “Rights Hero” στις 12/2/2024, 16:00-18:00 (CET), όπου θα παρουσιάσουμε το παιχνίδι και τα αποτελέσματα υλοποίησης σε όλες τις χώρες εταίρους.

Το έργο «Rights Hero», (Erasmus+ KA220-SCH – Συμπράξεις συνεργασίας στη σχολική εκπαίδευση μέσω ΙΚΥ) τρέχει σε 4 χώρες (Δανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία). Παιδιά από αυτές τις 4 χώρες συμμετείχαν σε ομάδες εστίασης και επέλεξαν τα δικαιώματα που έγιναν σενάρια. Δημιουργήθηκαν 20 σενάρια από 14 δικαιώματα και επιλέχθηκαν 8 για τα 4 επίπεδα του παιχνιδιού.

Σας προσκαλούμε να γνωρίσετε τον Ήρωα μας σε ένα βιντεοπαιχνίδι 5 γλωσσών και να συζητήσετε τις εντυπώσεις, τις προκλήσεις και τον αντίκτυπο του παιχνιδιού με βάση τα αποτελέσματα της εφαρμογής της τάξης.

Περισσότερες πληροφορίες και σύνδεσμοι για το παιχνίδι στο https://rightshero.eu/

Ημερομηνία: 24.2.12

Ώρα: 16:00-18:00 (CET)

Τόπος διεξαγωγής: Teams meeting

Ακολουθεί ο σύνδεσμος για τη φόρμα εγγραφής: https://forms.gle/2fieu7eY41J18YBP8.

Scheduled Featured Rights Hero