Και το παιδί έχει ψυχή – Αστέρης Κατσαντώνης

«Και το παιδί έχει ψυχή»

(ρεφρέν)
Έχει το παιδί δικαιώματα πολλά,
όχι μόνο μάθηση, εργασία και δουλειά.
Τη ζωή τους πρέπει να χαρούνε,
όχι για μεγάλους να την σπαταλούνε.

Για τις ανάγκες των παιδιών
δεν θα πάψουμε να πολεμάμε
και τα θέλω τους να μην ξεχνάμε.

(ρεφρέν)
Έχει το παιδί δικαιώματα πολλά,
όχι μόνο μάθηση, εργασία και δουλειά.
Τη ζωή τους πρέπει να χαρούνε,
κι όχι για μεγάλους να την σπαταλούνε.

Για τις ανάγκες των παιδιών
δεν το καταλαβαίνω ποιος θα μπει μπροστά
να πει τη λέξη παρών.

Δύσκολο να πιστέψω πώς παρακάτω θα πάμε
αν η κοινωνία αυτή
δεν πει τη λέξη σταματάμε.

Για τον Διαγωνισμό Στιχουργικής του «Δικτύου» για τα δικαιώματα του Παιδιού.
«Τα δικαιώματα του παιδιού γίνονται τραγούδι»
Αστέρης Κατσαντώνης, ετών 14 (Κατερίνη)