Κέντρο για το Παιδί – Φρουραρχείο

kentro

Το Κέντρο για το Παιδί είναι ένας ανοιχτός χώρος σε όλα τα παιδιά, που στεγάζεται στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθηνών (Δομοκού 2, Σταθμός Λαρίσης), με σκοπό να προωθεί και να υποστηρίζει τα δικαιώματα αυτών. Η ομάδα του Κέντρου αποτελείται από έναν/μια ψυχολόγο-συντονιστή/τρια και έναν/μία παιδαγωγό που βρίσκονται σε άμεση συνεργασία μεταξύ τους. Ο χώρος είναι ανοιχτός σε όλα τα παιδιά, ηλικίας από 0 έως 12 ετών, χωρίς καμία διάκριση όσον αφορά το φύλο, τη φυλή, την καταγωγή και το θρήσκευμα (για τα παιδιά από 0-3 ετών κρίνεται απαραίτητη η παρουσία ενός γονέα στον χώρο). Το Κέντρο λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 10:00-18:00 με δωρεάν πρόσβαση. Τα παιδιά που προσέρχονται στο Κέντρο είναι αυτά που θέλουν να συμμετέχουν σε κάποια ομάδα ή τα παιδιά των ωφελούμενων που εξυπηρετούνται από τις λοιπές υπηρεσίες του Κέντρου Αλληλεγγύης Αθηνών και απασχολούνται δημιουργικά.

Από τη διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου για το Παιδί (παιδαγωγός-ψυχολόγος), σχεδιάζονται, οργανώνονται και υλοποιούνται εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Όσον αφορά τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, αυτές περιλαμβάνουν την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος) μέσα από άτυπους τρόπους εκπαίδευσης, καθώς και την εξατομικευμένη υποστήριξη των παιδιών στα μαθήματα του σχολείου. Στο χώρο, ακόμα, πραγματοποιούνται καλλιτεχνικά και ψυχαγωγικά εργαστήρια που αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία, ενώ, συγχρόνως, συμβάλουν στην κοινωνικοποίηση των παιδιών και την ανάπτυξη των μεταξύ τους σχέσεων. Στο πλαίσιο της ολιστικής ανάπτυξης του παιδιού καθώς και της ευρύτερης ένταξης του πληθυσμού που επισκέπτεται το Κέντρο για το Παιδί, οργανώνονται πολιτισμικές δράσεις και επισκέψεις σε εξωτερικούς χώρους. Στο χώρο, ακόμα, λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη με παιδικά βιβλία και ενθαρρύνεται η δημιουργία σχέσης μεταξύ παιδιού και βιβλίου.

Επίσης, προσφέρεται συμβουλευτική σε γονείς για την ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου και τη βελτίωση των σχέσεων με τα παιδιά τους, καθώς και συμβουλευτική για παιδιά με σκοπό την καλύτερη διαχείριση των συναισθημάτων τους και την ενίσχυση της αυτό-εικόνας τους από τον/την ψυχολόγο του Κέντρου. Ο/η ψυχολόγος οργανώνει παρεμβάσεις στα παιδιά με βάση την παρατήρηση της συμπεριφοράς τους στον χώρο σε συνεργασία με τον/την παιδαγωγό. Με αυτόν τον τρόπο, η ομάδα έχει μια συνολική εικόνα της οικογένειας και επιτυγχάνεται η καλύτερη εκτίμηση των αναγκών της, ώστε να γίνονται οι κατάλληλες παραπομπές όπου και όταν χρειάζεται.

Συγκεκριμένα, το «Κέντρο για το Παιδί» παρέχει:

 • Παιδαγωγικά προγράμματα για παιδιά κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των γονιών τους στις υπόλοιπες υπηρεσίες του Κέντρου Αλληλεγγύης
 • Δημιουργικές και μαθησιακές ομάδες για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας
 • Διοργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και πολιτιστικών επισκέψεων
 • Προβολές παιδικών ταινιών
 • Επιτραπέζια παιχνίδια και ελεύθερο παιχνίδι στο χώρο
 • Παιδική Δανειστική Βιβλιοθήκη με βιβλία και επιτραπέζια παιχνίδια
 • Μαθησιακές ομάδες για ενήλικες/ γονείς
 • Υποστηρικτική συμβουλευτική για παιδιά και γονείς
 • Ψυχολογική υποστήριξη
 • Πλαισίωση και υποστήριξη εξατομικευμένων αναγκών παιδιών και οικογενειών
 • Συμβουλές εθελοντή/τριας παιδιάτρου

Το «Κέντρο για το Παιδί» στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας λειτουργεί με την υποστήριξη της οργάνωσης SolidarityNow.

Κέντρο για το Παιδί
Δομοκού 2, Σταθμός Λαρίσης
Αθήνα