Κέντρο για το Παιδί – Σαρανταπόρου

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού δραστηριοποιείται με εξειδικευμένη Επιστημονική Ομάδα στο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο Πατησίων (οδός Σαρανταπόρου 4), μαζί με το Δήμο Αθηναίων. Στο συγκεκριμένο χώρο προσφέρονται ψυχοκοινωνικές Υπηρεσίες στους δικαιούχους Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) και του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)* .

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω Υπηρεσίες:

Για παιδιά 0 – 15 χρόνων:

  • Δανειστική παιδική βιβλιοθήκη με βιβλία και παιχνίδια
  • Δημιουργική απασχόληση από παιδαγωγούς
  • Παιδοψυχολόγο & Κοινωνικό Λειτουργό
  • Λογοθεραπευτή
  • Μαθησιακή υποστήριξη στα μαθήματα Ελληνικών και Αγγλικών και σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
  • Ομάδες Γονέων
  • Εκπαιδευτικά Βιωματικά Σεμινάρια

Για τους γονείς των παιδιών & άλλους ενήλικες παρέχονται Υπηρεσίες από:

Ψυχολόγο Ενηλίκων, Λογιστή και Εργασιακό Σύμβουλο

* Το μοντέλο παροχής υπηρεσιών του Κέντρου για το Παιδί επιλέχθηκε ως καλή πρακτική και παρουσιάζεται με άλλα 28 case studies από όλη την Ευρώπη στην πρόσφατη έκδοση του FEAD/ ΤΕΒΑ. Μπορείτε να βρείτε την έκδοση εδώ ενώ η αναφορά στο Κέντρο για το Παιδί του Δικτύου γίνεται στη σελίδα 31.

** Το Τ.Ε.Β.Α. συμβάλλει στην ανακούφιση των χειρότερων μορφών φτώχειας, προάγει την κοινωνική συνοχή, ενισχύει την κοινωνική ενσωμάτωση και συνεισφέρει εμπράκτως στον στόχο της εξάλειψης του φαινομένου και συγκεκριμένα στη μείωση του αριθμού των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.