Κοινή επιστολή: Δημοσίευση στατιστικών των Δομών υποδοχής/φιλοξενίας αιτουσών/αιτούντων διεθνή προστασία της ηπειρωτικής Ελλάδαςκαι των εκτοπισθέντων ατόμων από την Ουκρανία

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2023

Αρ. πρωτ. 321/2023

Προς: Γ.Γ. Υποδοχής αιτούντων άσυλο, κ. Δημήτριο Ιατρίδη

Θέμα: Δημοσίευση στατιστικών των Δομών υποδοχής/φιλοξενίας αιτουσών/αιτούντων διεθνή προστασία της ηπειρωτικής Ελλάδαςκαι των εκτοπισθέντων ατόμων από την Ουκρανία

Αξιότιμε κ. Ιατρίδη,

Εν όψει και της από 30.6.23 αποχώρησης του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) από τις δομές φιλοξενίας του συστήματος υποδοχής της ενδοχώρας, οι κάτωθι υπογεγραμμένες οργανώσεις επικοινωνούμε μαζί σας, προκειμένου να εκφράσουμε τον προβληματισμό μας αναφορικά με την έλλειψη επαρκών, δημόσια διαθέσιμων στατιστικών, σε σχέση με τη σύσταση του πληθυσμού των διαμενόντων στις εν λόγω δομές, καθώς και βασικών στοιχείων που άπτονται της λειτουργίας των εν λόγω δομών, όπως το είδος της παρεχόμενης στέγασης, η προσβασιμότητα σε μεταφορικά μέσα, ή η λειτουργία χώρων αναψυχής και η διεξαγωγή τακτικών συναντήσεων με εκπροσώπους των φιλοξενούμενων κοινοτήτων.

Όπως γνωρίζετε, έως και τον Μάρτιο του 2022, σχετικές πληροφορίες δημοσιεύονταν σε μηνιαία βάση από τον ΔΟΜ, με τη μορφή των λεγόμενων “SMS Factsheets” στο πλαίσιο της εκ μέρους του υλοποίησης προγράμματος υποστήριξης του συστήματος υποδοχής της χώρας.

Τα εν λόγω ενημερωτικά σημειώματα αποτελούσαν μια καλή πρακτική, καθώς καθιστούσαν, μεταξύ άλλων, εφικτή όχι μόνο την ενημέρωση αναφορικά με τυχόν ανάγκες που συνέχιζαν να υπάρχουν ως προς την εύρυθμη λειτουργία των δομών, αλλά και, κατά συνέπεια, τη δυνατότητα σχεδιασμού προγραμμάτων από πλευράς και των οργανώσεων, με στόχο τη συνεισφορά στην λειτουργία του συστήματος υποδοχής της χώρας, βάσει και των απορρεουσών, από το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο, υποχρεώσεων της χώρας.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν και τι σχεδιασμός υπάρχει για την κάλυψη του κενού ως προς την έλλειψη επαρκών, δημόσια διαθέσιμων στοιχείων αναφορικά με τις δομές φιλοξενίας του συστήματος υποδοχής, ιδίως στην ενδοχώρα, και να εκφράσουμε τη διαθεσιμότητά μας για την υποστήριξη των όποιων τυχόν ενεργειών έχουν σχεδιαστεί για την κάλυψη του εν λόγω κενού.

Με γνώμονα την κατά το δυνατόν μικρότερη δυνατή επιβάρυνση των Υπηρεσιών σας, θα μπορούσαμε να προτείνουμε σε ένα πρώτο στάδιο, οι προσπάθειες κάλυψης του προαναφερθέντος κενού, να εστίαζαν στην τακτική δημοσίευση στοιχείων αναφορικά με τις εθνικότητες, το φύλο, την ηλικία, τον αριθμό παιδιών, με οικογένεια ή ασυνόδευτων, το ποσοστό διαθεσιμότητας ΑΦΜ/ΑΜΚΑ/ΠΑΑΥΠΑ, το νομικό καθεστώς και την οικογενειακή κατάσταση των ατόμων που διαμένουν στις δομές φιλοξενίας, όπως, ενδεχομένως και το εάν διατίθεται πρόσβαση σε δημόσιες συγκοινωνίες, αν υπάρχουν διαθέσιμοι φιλικοί χώροι με βάση το φύλο και την ηλικία, όπως και το βαθμό διαθεσιμότητας ιατρών, ψυχολόγων και νοσοκόμων στις εν λόγω δομές.

Τέλος, προς τον ίδιο σκοπό, διερωτόμαστε αν και τι πρόβλεψη υπάρχει, αντιστοίχως, για την εκ νέου δημοσίευση στοιχείων αναφορικά με τις αφίξεις/αποχωρήσεις πολιτών της Ουκρανίας, καθώς και τυχόν ζητημάτων που άπτονται της πρόσβασης των δικαιούχων προσωρινής προστασίας σε απαραίτητα έγγραφα και υπηρεσίες στην Ελλάδα.

Σε κάθε περίπτωση, εν αναμονή της απάντησής σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας και εκφράζουμε εκ νέου τη διαθεσιμότητά μας να υποστηρίξουμε τις Υπηρεσίες σας στην προσπάθεια εκπλήρωσης των προαναφερθέντων.

Με εκτίμηση,

Εκ μέρους των κάτωθι υπογεγραμμένων οργανώσεων,

Λευτέρης Παπαγιαννάκης,
Διευθυντής Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες

Υπογράφουσες οργανώσεις

ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Διοτίμα – Κέντρο για τα έμφυλα δικαιώματα και την ισότητα
Ελληνικό Δίκτυο για το Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία
Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ)
Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών
Θάλασσα Αλληλεγγύης – Thalassa of Solidarity
Συμβίωση – Σχολή Πολιτικών Σπουδών του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Ελλάδα Action for Women Hellas
Better Days Greece
Changemakers Lab
Defence for Children International – Greece
ECHO100PLUS
Equal Legal Aid
Equal Rights Beyond Borders
European Lawyers in Lesvos (ELIL)
Fenix Humanitarian legal Aid
Habibi.Works
HIAS Ελλάδος
I Have Rights
Inter Alia
International Rescue Committee (IRC) Hellas
INTERSOS Hellas
Irida Women’s Center
Jesuit Refugee Service Greece
Legal Centre Lesvos

Lighthouse Relief

Mobile Info Team Refugee Legal Support Safe Passage International Samos Volunteers

Second Tree
The HOME Project
Yoga & Sports with Refugees