Μαθαίνοντας γερμανικά..δημιουργικά! | Κ.Δ.Α.Π. «Το Δίκτυο στην Τράιμπερ»

              

Η επαφή των παιδιών που καθημερινά επισκέπτονται το Δίκτυο στην Τράιμπερ μετατρέπεται σε μια εβδομαδιαία δημιουργική συνάντηση καθώς και σε μία αξέχαστη και διασκεδαστική εμπειρία.

Λεξιλόγιο, φράσεις, δράσεις & εκδηλώσεις από επίκαιρα θέματα της καθημερινής ζωής (halloween) αναλαμβάνουν πρωταγωνιστικό ρόλο και συνθέτουν το περιεχόμενο των δημιουργικών/μαθησιακών ενασχολήσεων όπως χειροτεχνίες, ζωγραφική, παιχνίδι ρόλων του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης ‘Το Δίκτυο στην Τράιμπερ’.