Με αφορμή το περιστατικό στο Μουσικό Σχολείο Ιλίου

Οποιαδήποτε ενέργεια που περιθωριοποιεί ένα παιδί, οποιαδήποτε πράξη εκφοβισμού στον χώρο του σχολείου είναι απερίφραστα καταδικαστέα. Πολύ περισσότερο, όταν τέτοιες ενέργειες και πράξεις φαίνεται να προέρχονται από εκπαιδευτικό, τίθεται ζήτημα και επαγγελματικής και παιδαγωγικής επάρκειας και είναι επιτακτική η ανάγκη ενδελεχούς διερεύνησης του περιστατικού και λήψης άμεσων μέτρων.

Όταν τα παραπάνω έχουν ως βάση το φύλο, την ταυτότητα φύλου, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, καθώς και μια σειρά από άλλα χαρακτηριστικά, συνιστούν διάκριση. Στη χώρα μας, η σχετική νομοθεσία (Ν 4443/2017) για την ίση μεταχείριση απαγορεύει ρητά κάθε είδους διάκριση λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου δίνοντας έμφαση στο πεδίο της εργασίας και της κατάρτισης. Ο ομοφοβικός και τρανσφοβικός εκφοβισμός αποτελεί ένα φαινόμενο που πρέπει να εξαλειφθεί οριστικά από τα σχολεία και από την κοινωνία και είναι ευθύνη όλων μας και κυρίως της Πολιτείας να αναλάβει ουσιαστική δράση σε αυτήν την κατεύθυνση.

Ως Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, με αφορμή το περιστατικό στο Μουσικό Σχολείο Ιλίου, και αναμένοντας την άμεση διερεύνησή του, κρατάμε το αισιόδοξο μήνυμα της ουσιαστικής συμπαράστασης των συμμαθητών και των συμμαθητριών του παιδιού και με τη δράση μας προσπαθούμε τα αντανακλαστικά της κοινωνίας αλλά και της Πολιτείας να λειτουργούν πάντα προς την κατεύθυνση της υπεράσπισης των δικαιωμάτων των παιδιών και των εφήβων.

Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού