«Μια έκπληξη για τη μαμά»- Παρασκευή 8 Μαίου- Κέντρο για το Παιδί