Μια πολύ σημαντική αναγνώριση για την Πλανόδια Βιβλιοθήκη!

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πλανόδια Βιβλιοθήκη” του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, αναγνωρίζοντας με τον καλύτερο τρόπο τη σημασία και το ρόλο του βιβλίου στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και στην ανάδειξη και προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών.

Αποτελεί ύψιστη τιμή για το Δίκτυο συνολικά, την ομάδα των ανθρώπων που αποτελούν και υλοποιούν το πρόγραμμα, καθώς και για όλες τις δράσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της Πλανόδιας Βιβλιοθήκης.