Μικροί επιστήμονες στο Κέντρο για το Παιδί – Σαρανταπόρου

         

Την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019, το Κέντρο για το Παιδί στη Σαρανταπόρου, γέμισε κυριολεκτικά από Μικρούς Επιστήμονες που έμαθαν τους Πλανήτες του Διαστήματος, έκαναν θεαματικά πειράματα που προσομοίωναν την έκρηξη των ηφαιστείων της Γης και εκπαιδεύτηκαν στο πως επέδρασαν τα τέσσερα στοιχεία της φύσης στην γένεση του Σύμπαντός μας.