Οι δυνάμεις του παιδιού – Δημοτικό Σχολείο Γενναδίου Ρόδος

«Οι δυνάμεις του παιδιού»

Δύναμη χρειάζονται όλα τα παιδιά,
να κάθονται μαζί και να χορεύουν δυνατά.

Οικογένεια χρειάζονται όλα τα παιδιά,
για στήριξη, φροντίδα και πολλά φιλιά.

Αγάπη σημαίνει για όλα τα παιδιά,
ό,τι κι αν κάνουν να είσαι εκεί κοντά.

Για ό,τι ονειρεύονται όλα τα παιδιά,
οι γονείς να είναι εκεί να γινούν αληθινά.

Οικογένεια σημαίνει για όλα τα παιδιά,
αγάπη, φροντίδα και όχι μοναξιά.

Αντζελίνα Γκοτζάι
Άννα Ταφάνι
Ρεμπέκα Χόντο
Μαθήτριες Δ τάξης
Δ.Σ. Γενναδίου
Ρόδος