ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Οι πόροι λειτουργίας του Δικτύου προέρχονται από τις συμμετοχές και τις δωρεές μελών και φίλων του σωματείου. Επιπλέον, προγράμματα και δράσεις του Δικτύου χρηματοδοτούνται από ιδρύματα και ευρωπαϊκά προγράμματα. Δείτε λεπτομέρειες στον Απολογισμό 2019.

Όλες οι οικονομικές καταστάσεις αναρτώνται εδώ: