Οι ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ στηρίζουν το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού