Ολοκλήρωση Κύκλου Συναντήσεων της Ομάδας Γονέων | Κέντρου για το Παιδί/ Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο Πατησίων | Μάιος 2019

Ολοκληρώθηκε ο Κύκλος Συναντήσεων της Ομάδας Γονέων
που υλοποιούνται για τρίτη φορά
από την Ομάδα του “Κέντρου για το Παιδί”
στο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο Πατησίων.
Οι μητέρες των παιδιών που επισκέπτονται το Κέντρο,
αφού ¨εκπαιδεύτηκαν¨ στη συναισθηματική νοημοσύνη
και τις τεχνικές αυτοφροντίδας,
ενημερώθηκαν για τις μαθησιακές δυσκολίες
και τον σχολικό εκφοβισμό, πήραν το ρόλο του παιδιού τους
και δημιούργησαν πρωτότυπες κατασκευές που αποτέλεσαν ¨Το Δώρο¨
του κάθε μέλους της Ομάδας Γονέων προς το άλλο.
Η Εμπιστοσύνη των γονέων στο ¨έργο¨ της Ομάδας
αποτελεί ειλικρινά το δικό μας Δώρο
ως ¨Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού¨.