Ολοκλήρωση του τριήμερου εκπαιδευτικού σεμιναρίου “Από την υποδοχή στην ένταξη: συνοδεύοντας τους εφήβους στις πολλαπλές μεταβάσεις”

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε συνεργασία με την Action Synergy ολοκλήρωσε με επιτυχία το τριήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο που στόχο είχε την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των επαγγελματιών που εργάζονται με έφηβους και νεαρούς ενήλικες πρόσφυγες και μετανάστες, την ανταλλαγή εμπειριών και τρόπων εργασίας.

Συνολικά συμμετείχαν 40 επαγγελματίες από διάφορες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, κρατικούς φορείς και δημόσιες υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της Παιδικής Προστασίας. Μέσω της συμμετοχής τους οι επαγγελματίες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για καλές πρακτικές, μεθόδους και προγράμματα με στόχο την προετοιμασία και υποστήριξη εφήβων κατά την μετάβασή τους από την ανηλικότητα στην ενηλικίωση. Επίσης, είχαν τη δυνατότητα να μοιραστούν τη προσωπική τους εμπειρία, τις καλές πρακτικές αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ως εργαζόμενοι στο πεδίο. Δόθηκε έμφαση στην ανάγκη της υποστήριξης των εργαζόμενων, στην ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας ως απάντηση στην εργασιακή εξουθένωση και παρουσιάστηκαν πρακτικές αυτοφροντίδας.

Το κλείσιμο της τελευταίας ημέρας πραγματοποιήθηκε με μία εκπαιδευτική επίσκεψη στο ANKAA Project , ένα κέντρο ένταξης που προσφέρει την ευκαιρία σε όλους να συμμετέχουν σε ποικίλα εργαστήρια και εκπαιδεύσεις επαγγελματικής εξειδίκευσης.

Ευχαριστούμε θερμά τους συμμετέχοντες φορείς για τις εισηγήσεις τους και την πολύ σημαντική συνεισφορά τους στο τριήμερο σεμινάριο.