Παιδί – πόλη: από την αποσπασματική γνώση του οικείου περιβάλλοντος στην κατάκτηση μίας πολυεπίπεδης αντίληψης του ευρύτερου αστικού χώρου- Έλενα Σταυροπούλου- Ημερίδα- «Η Πόλη Είμαστε Εμείς»