Παιδιά χωρίς χαρτιά, παιδιά σε κίνδυνο, μέχρι πότε;

3 Νοεμβρίου 2022

 

Παιδιά χωρίς χαρτιά, παιδιά σε κίνδυνο, μέχρι πότε;

Το Δίκτυο Συνηγορίας για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Child Rights Advocacy Network – CRAN), και οι οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που το αποτελούν έχουν εδώ και χρόνια διαπιστώσει και επισημάνει τη συστημική έλλειψη ενός καθεστώτος προστασίας που να εγγυάται την άνευ διακρίσεων προστασία όλων των ασυνόδευτων παιδιών.Ως αποτέλεσμα αυτού του κενού, τα παιδιά δεν έχουν τρόπο να λάβουν τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα που απαιτούνται για την πρόσβαση στα δικαιώματά τους, με αποτέλεσμα να παραμένουν εκτεθειμένα σε σειρά προβλημάτων.

Οι διαδικαστικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας διαμονής στα ασυνόδευτα παιδιά, καθώς και σε όσα από αυτά έχουν πρόσφατα ενηλικιωθεί, η έλλειψη ταξιδιωτικών ή άλλων ταυτοποιητικών εγγράφων, η ενδεχόμενη σύνδεσή της με την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την εργασία είναι ζητήματα που οδηγούν τα ασυνόδευτα παιδιά στην περιθωριοποίηση και πολύ συχνά τα καθιστούν θύματα κάθε είδους εκμετάλλευσης, καθώς αφήνουν “στο περιθώριο” μεγάλο αριθμό ασυνόδευτων παιδιών χωρίς χαρτιά.

Έχοντας υπόψη τόσο τη σοβαρότητα αυτών των προβλημάτων όσο και την επιτυχημένη αντιμετώπιση του ζητήματος σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως στην Ιταλία και την Ισπανία, είναι επιτακτική ανάγκη η ελληνική Πολιτεία να επιληφθεί του προβλήματος και να θεσπίσει ειδική άδεια διαμονής για όλα τα ασυνόδευτα παιδιά, καθώς και για όσα από αυτά ενηλικιώνονται, τουλάχιστον μέχρι τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας τους. Η άδεια αυτή, μάλιστα, η οποία σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να συνδέεται με τη φοίτηση και την αριστεία στο σχολείο ούτε με άλλου είδους προϋποθέσεις κοινωνικής ένταξης, θα πρέπει να έχει αποκλειστικά ως γνώμονα την παιδική ηλικία και το διάστημα που έπεται αυτής και αποκλειστικό σκοπό τη διασφάλιση του βέλτιστου συμφέροντος του κάθε ασυνόδευτου παιδιού που βρίσκεται στη χώρα.

Στο πλαίσιο ημερίδας που διοργάνωσε το δίκτυο CRAN στις 12 Ιουλίου 2022 με θέμα τη νομική προστασία των ασυνόδευτων παιδιών, αναγνωρίστηκε αυτή η ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης από την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου κα. Σοφία Βούλτεψη η οποία δεσμεύτηκε ότι εντός Σεπτέμβριου του 2022, θα γίνονταν ενέργειες για τη ρύθμιση του ζητήματος.

Καθώς βρισκόμαστε στις αρχές Νοεμβρίου, θέλουμε να επαναφέρουμε την ανάγκη για τη νομοθετική αυτή ρύθμιση για την προστασία των ασυνόδευτων και πρόσφατα ενηλικιωθέντων παιδιών. Θέλουμε, επίσης, να εκφράσουμε την πρόθεσή μας να συνδράμουμε στη διαδικασία διαβούλευσης, έχοντας σημαντική εμπειρία από το πεδίο και γνώση των ζητημάτων που προκύπτουν.

Επειδή το τελευταίο διάστημα έρχονται στο φως ολοένα και περισσότερο ζητήματα παιδικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών που θέτουν στο προσκήνιο το ζήτημα της παιδικής προστασίας, θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη η Πολιτεία να αναλάβει επιτέλους την ευθύνη της, όπως επιτάσσουν και οι Διεθνείς Συμβάσεις τις οποίες έχει συνυπογράψει το Ελληνικό Κράτος και να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για τη νομική προστασία των ασυνόδευτων παιδιών και όσων παιδιών μόλις ενηλικιώθηκαν.

Εκ μέρους του Δικτύου Συνηγορίας για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Οι συνυπογράφουσες οργανώσεις

 

Άρσις – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων

Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

ΕΛΙΞ – Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Σχεδία- Κέντρο Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης

Better Days Greece

Changemakers Lab

HumanRights360

International Rescue Committee (IRC) Hellas

Lighthouse Relief

Mobile Info Team

Northern Lights Aid

SolidarityNow

The HOME Project