Πιστοποιήσεις

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού αναγνωρίζεται ως πιστοποιημένος φορέας, καθώς είναι εγγεγραμμένο στο παρακάτω μητρώα:

  • Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού
  • Μητρώο Φορέων Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
  • Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Υπουργείο Υγείας (τμήμα Εθελοντισμού και πιστοποίησης φορέων)
  • Ειδικό Μητρώο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Υπουργείου Εξωτερικών (Υ.Δ.Α.Σ.)
  • Εθνικό Μητρώο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής
  • Μητρώο Φορέων Κοινωνίας των Πολιτών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
  • Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (Πρόγραμμα ERASMUS+).

Επιπλέον, το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού συνεργάζεται με διεθνείς και ελληνικές οργανώσεις, δίκτυα και φορείς της κοινωνίας των πολιτών, που σκοπό έχουν την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών.

Στο πλαίσιο αυτό αποτελεί μέλος του Eurochild

eurochild

και του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας

δικτυοΡατσιστικηΒια