Πως μας συνδέει η μουσική; | Εργαστήρι Πολιτισμού

Η μουσική, ο ρυθμός και η κίνηση ξεπερνούν τα πολιτισμικά όρια, τα όρια της γλώσσας, της φυλής, της κουλτούρας. Με επίκεντρο την προσέγγιση της μουσικοκινητικής αγωγής του C. Orff και όχι μόνο, τα παιδιά παίζουν ευκολόπαιχτα κρουστά, τραγουδούν και εκφράζονται κάθε Τρίτη 4.30- 5.30 στο Εργαστήρι Πολιτισμού.
Η ομάδα είναι ανοιχτή σε όποιο παιδί ηλικίας 7-12 ετών επιθυμεί να εκφραστεί με μέσο την μουσική.
*Την ομάδα συντονίζει η εθελόντρια Ειρήνη Κατσιμπρή.