Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου (25.05.22)

Στην Αθήνα σήμερα, την 25η Μαΐου 2022 και ώρα 18:00, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση του σωματείου με την επωνυμία «Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού», μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην Πλατεία Τράιμπερ αρ. 8 (χώρος Κ.Δ.Α.Π. – «Το Δίκτυο στην Τράιμπερ») και ταυτόχρονα διαδικτυακά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας λόγω της πανδημίας COVID-19, με την παρακάτω ημερήσια διάταξη:

 1. Παρουσίαση απολογισμού δράσεων του Δικτύου στη θητεία του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ)
 2. Παρουσίαση και έγκριση οικονομικού απολογισμού και ισολογισμού 2021
 3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
 4. Έγκριση και απαλλαγή απερχόμενου ΔΣ
 5. Προγραμματισμός Δράσεων και προγραμμάτων ετών 2022-23
 6. Έγκριση προϋπολογισμού 2022
 7. Εκλογή νέου ΔΣ και Εξελεγκτικής Επιτροπής

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν 53 μέλη, εκ των 67 ταμειακά εντάξει μελών, εχόντων δικαίωμα ψήφου. Τα 41 μέλη είχαν φυσική παρουσία στον χώρο ενώ τα 12 μέλη είχαν διαδικτυακή παρουσία.

Εκλέχθηκε ομόφωνα με ανάταση χεριών το τριμελές προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης, αποτελούμενο από τους Κατσιμίγα Γεράσιμο, Νικολόπουλο Πελοπίδα-Αλέξιο και Ομάρ Μπαχλούλ Χισάμ, με Πρόεδρο τον Νικολόπουλο Πελοπίδα-Αλέξιο.

Το Προεδρείο διαπίστωσε απαρτία και η Γενική Συνέλευση προχώρησε στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Έγινε παρουσίαση του απολογισμού των δράσεων του Δικτύου και των οικονομικών στοιχείων του έτους 2021.

Εν συνεχεία έγινε παρουσίαση του ρόλου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και η ανάγνωση της έκθεσης αυτής για τα αποτελέσματα χρήσης 1/1/2021 – 31/12/2021. Η έκθεση εγκρίθηκε ομόφωνα με ανάταση χεριών, από τα μέλη με φυσική παρουσία όσο και διαδικτυακά.

Ακολούθως, εγκρίθηκε ο οικονομικός απολογισμός και ισολογισμός του έτους 2022 και απαλλάχθηκε των ευθυνών του το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο.

Ακολούθησε ομόφωνα με ανάταση χεριών, από τα μέλη με φυσική παρουσία όσο και διαδικτυακά, η έγκριση του Προγραμματισμού Δράσης των ετών 2022-23 καθώς και του προϋπολογισμού του έτους 2022.

Στη συνέχεια εξελέγη ομόφωνα και με ανάταση χεριών, από τα μέλη με φυσική παρουσία όσο και διαδικτυακά, τριμελής εφορευτική επιτροπή, αποτελούμενη από τους Κάσση Βαρβάρα, Καραπατσιά Αλεξία και Σταματάκη Παναγιώτη.

Ακολούθησε η ψηφοφορία για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Συνολικά ψήφισαν  53 μέλη. Εξ αυτών 41 μέλη με φυσική παρουσία και 12 διαδικτυακά.

Μετά την καταμέτρηση των ψήφων, στο νέο επταμελές ΔΣ εκλέγονται οι παρακάτω υποψήφιοι (σε παρένθεση ο αριθμός ψήφων):

Τακτικά μέλη:

 1. Παπαδοπούλου Μυροφόρα (Μιράντα)  (37 ψήφοι)
 2. Αγαλιανού Ολυμπία (29 ψήφοι)
 3. Αρώνη Γκέλη (26 ψήφοι)
 4. Κύρδη Καλλιόπη (23 ψήφοι)
 5. Δημάκης Λούτας Ηλίας (21 ψήφοι)
 6. Λινάρδου Ρούλα (21 ψήφοι)
 7. Μοσχοβάκου Ιωάννα (20 ψήφοι)

Αναπληρωματικά μέλη:

 1. Αικατερίνη Ζερβουδάκη (11 ψήφοι)
 2. Κογιαννάκη Εύα (5 ψήφοι)
 3. Παπαστάθη Βασιλική- Ίλια (3 ψήφοι)

Αντίστοιχα για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέχθηκαν οι :

Τακτικά μέλη

 1. Γιαννόπουλος Γεράσιμος (35 ψήφοι)
 2. Κωνσταντάκη Ευθαλία (Θάλεια) (30 ψήφοι)
 3. Σταματόπουλος Γεώργιος (24 ψήφοι)

Αναπληρωματικά μέλη:

 1. Χατζάκης Μάριος (9 ψήφοι)
 2. Εμιρζάς Νικόλαος (7 ψήφοι)

Αθήνα, 25 Μαΐου 2022

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης
Νικολόπουλος Πελοπίδας-Αλέξιος

Κατσιμίγας Γεράσιμος                                                                               Ομάρ Μπαχλούλ Χισάμ