Προκλήσεις και εμπόδια στη νομική βοήθεια μεταναστών, αιτούντων άσυλο και προσφύγων- Φεβρουάριος 2018

Προκλήσεις και εμπόδια στη νομική βοήθεια μεταναστών, αιτούντων άσυλο και προσφύγων

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, συμμετέχοντας ως μέλος στην Ομάδα Εργασίας για τη Νομική Βοήθεια που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, συνυπογράφει και παρουσιάζει μαζί με άλλες 13 Οργανώσεις, αναφορά σχετική με τα κενά που εντοπίζονται στην παροχή νομικής βοήθειας και υποστήριξης στους αιτούντες διεθνή προστασία, στους αναγνωρισμένους πρόσφυγες και τους μετανάστες, καθώς και τις προκλήσεις και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι δικηγόροι που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό.

Η Ομάδα Εργασίας, σταχυολογώντας στοιχεία τα οποία έχουν συλλεχθεί από το πεδίο, αποτυπώνει τις ελλείψεις ειδικά ως προς τη διαδικασία ασύλου αλλά και τη διαδικασία επανένωσης μέσω του Κανονισμού (ΕΕ) 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 (Δουβλίνο ΙΙΙ). Συγκεκριμένα, κάνει αναφορά στα προβλήματα που εντοπίζονται στις διαδικασίες καταγραφής, κατάθεσης αιτήσεων, διαπίστωσης της ευαλωτότητας, συνέντευξης ασύλου σε α΄ και β΄ βαθμό, κατάθεσης προσφυγής, κατάθεσης αιτήματος επανένωσης, κατάθεσης αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, κράτησης και τέλος πρόσβασης και υποστήριξης σε αστικές και ποινικές δίκες.

Επιπλέον, η Ομάδα Εργασίας στην αναφορά της επισημαίνει τις ελλείψεις αναφορικά με την υγειονομική περίθαλψη και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη του προσφυγικού και μεταναστευτικού πληθυσμού. Καταλήγοντας, παρουσιάζει συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες απευθύνονται αφενός στην ελληνική κυβέρνηση και αφετέρου στους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς.

Διαβάστε ολόκληρη την αναφορά εδώ στα ελληνικά.

Διαβάστε ολόκληρη την αναφορά εδώ στα αγγλικά.