Πρόσβαση – Πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης και ενδυνάμωσης ασυνόδευτων εφήβων και νέων προσφύγων

Το έργο Πρόσβαση έχει ως στόχο να ενδυναμώσει ασυνόδευτους εφήβους και νέους πρόσφυγες και μετανάστες, ηλικίας 16-24 ετών· να τους ΠΡΟΣανανατολίσει προς μια ενεργητική στάση για τη ζωή και το μέλλον τους· να τους βοηθήσει να μεταβούν ομαλά στην ενηλικίωση, στην αυτονομία και ανεξαρτησία, και να γίνει η ΒΑΣΗ για την κοινωνική τους ένταξη.

Λαμβάνοντας υπόψη (α) την κρισιμότητα της ηλικίας πριν και κατά τη μετάβαση στην ενηλικίωση, ιδίως για ευάλωτες ομάδες παιδιών όπως οι ασυνόδευτοι έφηβοι, (β) την απουσία ειδικών προβλέψεων για εφήβους και νέους στα υφιστάμενα και επικείμενα προγράμματα (π.χ. Πρόγραμμα Ένταξης του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, κενά υπηρεσιών για νέους άνω των 18, καθώς και στην Εθνική Στρατηγική Ένταξης (ΕΣΕ) προσφύγων, και (γ) τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων που αγγίζουν σχεδόν το 40%, σχεδιάσαμε μια ολιστική και πρακτική παρέμβαση για την ενδυνάμωση των εφήβων και νέων.

Η Πρόσβαση παρέχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων που περιλαμβάνει ψυχοκοινωνική και νομική υποστήριξη, εργασιακή συμβουλευτική, πρόσβαση στην εκπαίδευση, ευκαιρίες επιμόρφωσης και άτυπης μαθητείας μέσα από μια θεατροπαιδαγωγική παρέμβαση που θα υλοποιηθεί σε 20 σχολεία, επισκέψεις πεδίου για τη διασύνδεση με την εργασιακή πραγματικότητα και συμμετοχή σε δράσεις συνηγορίας και δημόσιας παρέμβασης. Η μέθοδος που θα αναπτυχθεί, για την ενίσχυση δεξιοτήτων των νέων και εφήβων, θα αποτυπωθεί σε ειδικό εγχειρίδιο το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε επαγγελματίες του χώρου. Το έργο υλοποιείται από το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Δίκτυο) μαζί με την International Rescue Committee Hellas (IRC) και τη θεατρική ομάδα Συντεχνία του Γέλιου, έχοντας ως βάση το Διαπολιτισμικό Κέντρο Νεότητας του Δικτύου στην Αθήνα.

Το έργο Πρόσβαση υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του παιδιού και εταίρους την International Rescue Committee (IRC) και τη Συντεχνία του Γέλιου. Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους 12εκ €, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.