Το Δίκτυο ξεκινά την υλοποίηση του προγράμματος «Protection for All Minors» με την χρηματοδότηση της INTERSOS.

Δελτίο Τύπου

 

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού ξεκινά την υλοποίηση του  προγράμματος «Protection for All Minors» με την χρηματοδότηση της ανθρωπιστικής οργάνωσης INTERSOS.

Πρόκειται για ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα, το οποίο  προσφέρει ολοκληρωμένη στήριξη σε ασυνόδευτα ανήλικα που βρίσκονται στην Ελλάδα και τα οποία διαβιούν σε επισφαλείς συνθήκες ή συνθήκες αστεγίας.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται υπό την εποπτεία και το συντονισμό του Εθνικού Μηχανισμού Επείγουσας Ανταπόκρισης («ΕΜΕΑ») της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανήλικων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Στόχος του προγράμματος είναι να ενημερώσει, να υποστηρίξει και να ενδυναμώσει τα ασυνόδευτα ανήλικα προκειμένου να απομακρυνθούν από τις επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης, με την μεταφορά τους σε επίσημες δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων ή σε διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης.

Το πρόγραμμα «Protection for All Minors» καινοτομεί με την εισαγωγή ενός νέου όρου/ρόλου, του λεγόμενου Παραστάτη.

Ο Παραστάτης θα αναλάβει την καθοδήγηση και την παροχή ψυχοκοινωνικής και νομικής υποστήριξης των ασυνόδευτων ανηλίκων, την διεξαγωγή ατομικών ή ομαδικών συναντήσεων και συνεδριών και την οργάνωση εξωτερικών ομαδικών δραστηριοτήτων ενδυνάμωσης και κοινωνικοποίησης, βασισμένων στις ανάγκες τους, με σκοπό την απομάκρυνση τους από τις επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης.

Το έργο των Παραστατών θα υποστηρίζεται από μία  ομάδα διαπολιτισμικών μεσολαβητών που θα καλύπτουν τις παρακάτω γλώσσες: αραβικά, φαρσί, ουρντού και μπεγκάλι.

Παράλληλα, οι «παραστάτες» θα έχουν καθημερινή παρουσία στα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου (Άλιμος, Αττική, Πειραιάς), με σκοπό την άμεση ενημέρωση των ασυνόδευτων ανήλικων, οι οποίοι αιτούνται διεθνούς προστασίας.

Ο χώρος υποδοχής των ασυνόδευτων ανηλίκων Urban Safe Space, ο οποίος θα λειτουργεί καθημερινά 11:00 – 19:00, βρίσκεται επί της οδού Αλκαμένους 11Α στον Σταθμό Λαρίσης.

Για την INTERSOS

Η INTERSOS είναι μια ανθρωπιστική οργάνωση, η οποία από το 1992 παρέχει βοήθεια σε θύματα ένοπλων συγκρούσεων, φυσικών καταστροφών και ακραίου αποκλεισμού, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των πιο ευάλωτων ατόμων στην πρώτη γραμμή των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Η INTERSOS στην Ελλάδα δραστηριοποιείται στην Λέσβο, την Ήπειρο, την Θεσσαλία και την Αττική.

Για το Δίκτυο

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού δραστηριοποιείται από το 2004 ως μη κερδοσκοπικό σωματείο, με σκοπό την προώθηση και προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών, όπως αυτά ορίζονται στην Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού του ΟΗΕ (ΣΔτΠ- 1989). Διαθέτει εμπειρία και εξειδίκευση σε ζητήματα προσφύγων, παιδικής προστασίας, μη τυπικής εκπαίδευσης, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, κατάρτισης σε επαγγελματίες και υποστήριξης σε παιδιά, νέους και τις οικογένειές τους.

Από το 2016 και σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις, το  Δίκτυο δραστηριοποιείται ενεργά στο προσφυγικό και ειδικά τους ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες παρέχοντας υπηρεσίες αρχικά σε δομές Φιλοξενίας και έπειτα στον αστικό ιστό της Αθήνας, όπου υλοποιούνται έως και σήμερα.

Από τον Απρίλιο του 2021, επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς συνεργάτες του Εθνικού Μηχανισμού Επείγουσας Ανταπόκρισης για Ασυνόδευτα παιδιά σε επισφαλείς συνθήκες, από την Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.