“Αποδημητικά Πουλιά” στα ιταλικά | “Ucelli Migratori” in italiano | “Migratory Birds” in Italian

Επιλεγμένα τεύχη των “Αποδημητικών Πουλιών” είναι πλέον διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιταλική γλώσσα. Τη μετάφραση ανέλαβαν οι μαθητές του Γυμνασίου “F. Baracca” και του Γυμνασίου “S. Quasimodo” στην Magenta της Ιταλίας. Η ομάδα των Νέων Δημοσιογράφων τους ευχαριστεί πολύ!

Μπορείτε να διαβάσετε στα ιταλικά, με ένα κλικ πάνω τους, τα παρακάτω τεύχη: Αποδημητικά Πουλιά #1, Αποδημητικά Πουλιά #5, Αποδημητικά Πουλιά #7, Αποδημητικά Πουλιά #9, Αποδημητικά Πουλιά #10.

Τα “Αποδημητικά Πουλιά” είναι η πρώτη εφημερίδα που γράφεται αποκλειστικά από έφηβους και νέους πρόσφυγες, μετανάστες και Έλληνες.

Ακολουθήστε τα “Αποδημητικά Πουλιά” στο Facebook και στο Instagram!


Alcuni fascicoli della rivista “Ucelli Migratori” (Migratory Birds) sono ora disponibili in forma elletronica in Italiano. La traduzzione è prodotta da studenti delle scuole “F.Bracca” e “S.Quasimodo” della Magenta d’ Italia. Mille grazie dal gruppo dei Giornalisti Nuovi!

Facendo cliq su, possono essere letti in Italiano i fascicoli seguenti: Ucelli migratori #1, Ucelli migratori #5, Ucelli migratori #7, Ucelli migratori #9, Ucelli migratori #10.

Gli “Ucelli Migratori” è il primo giornale scritto esclusivamente da giovani profunghi, immigrati e Greci.

Seguite «Ucelli migratori» su Facebook e Instagram!


Selected issues of “Migratory Birds” newspaper are now available online in Italian. The issues were translated by students of “F. Baracca” and “S. Quasimodo” Schools in Magenta, Italy. The Young Journalists’ team is really thankful to them!

You can read in Italian, by clicking on them, the following issues: Migratory Birds #1, Migratory Birds #5, Migratory Birds #7, Migratory Birds #9, Migratory Birds #10.

“Migratory Birds” is the first newspaper produced exclusively by teenagers and youth, refugees, immigrants and Greeks.

Follow “Migratory Birds” on Facebook and on Instagram!