Ρατσισμός, μέχρι πότε;

Του Evina Walsh

Στις μέρες μας, ο ρατσισμός παραμένει καθημερινή ανησυχία, αν και υπάρχει σημαντική πρόοδος για τη φυλετική ισότητα.

Ο ρατσισμός σύμφωνα με τη Wikipedia είναι και «ιδεολογία που βασίζεται στην πεποίθηση ότι υπάρχει μια ιεραρχία μεταξύ των ανθρώπων ως προς το χρώμα του δέρματός τους». Αυτή η διάκριση τροφοδοτείται από πολλούς παράγοντες, όπως στερεότυπα και προκαταλήψεις. Αυτό το άρθρο διερευνά τη μηχανική διαμόρφωση του ρατσισμού στην κοινωνία μας και τα μέτρα που λαμβάνονται για την καταπολέμηση αυτής της κοινωνικής μάστιγας.

Αρχικά, πρέπει να σημειώσουμε ότι ο ρατσισμός δεν είναι υπάρχει μόνο στις μέρες μας, αλλά υπάρχει από την εποχή του δουλεμπορίου. Το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι συνεχίζει να επηρεάζει την καθημερινή ζωή των ανθρώπων.

Η καταπολέμηση αυτού είναι μια μεγάλη πρόκληση για τη σύγχρονη κοινωνία μας και μπορούμε να απαριθμήσουμε πολλά εργαλεία. Η αλληλεγγύη είναι ένας τρόπος για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα και η ισότητα μεταξύ των εθνοτήτων στη σύγχρονη κοινωνία. Δουλεύοντας μαζί, είναι προφανές ότι θα δημιουργήσουμε μια δίκαιη κοινωνία λαμβάνοντας υπόψη όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως χρώματος δέρματος. Θα μπορούσαμε επίσης να σημειώσουμε τη σημασία της εκπαίδευσης και της αφύπνισης της συνείδησης.

Τέλος, το πραγματικό μέλημα είναι τι μπορούμε να κάνουμε μεμονωμένα για να καταπολεμήσουμε τη μάστιγα του ρατσισμού στην καθημερινότητά μας;

Το άρθο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος EFIVOS II, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή( CERV), με εταίρους τους Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού-(Ελλάδα), CIP (Κύπρος), HESED (Βουλγαρία), GEYC( Ρουμανία), Dedalus (Ιταλία), Pacto Verde( Ισπανία), Crossing Borders (Δανία).

Αποποίηση ευθύνης

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

To πρόγραμμα EFIVOS II, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή( CERV), με εταίρους τους Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού-(Ελλάδα), CIP (Κύπρος), HESED (Βουλγαρία), GEYC( Ρουμανία), Dedalus (Ιταλία), Pacto Verde( Ισπανία), Crossing Borders (Δανία).