Σάββατο 8 Ιουνίου. Επίσκεψη στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο

Σάββατο 8 Ιουνίου. Επίσκεψη στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο.

Τα παιδιά του Δικτύου συνοδευόμενα από τους γονείς τους θα βρεθούν κοντά στα ζώα του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου για να περάσουν εκεί ένα ολόκληρο πρωινό. Μια ευκαιρία για ευαισθητοποίηση, φιλοζωία, παρατήρηση, αγάπη στα ζώα, ψυχαγωγία και γνώση.

Untitled