Διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο: «Διαπολιτισμικός διάλογος με αφορμή έννοιες του περιβάλλοντος αξιοποιώντας το “Αλφαβητάρι της ζωής”»

H Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, δια των υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, οργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο:

«Διαπολιτισμικός διάλογος με αφορμή έννοιες του περιβάλλοντος: μια πολιτιστική και περιβαλλοντική προσέγγιση στην τάξη, αξιοποιώντας το Αλφαβητάρι της ζωής»

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, μέσω της πλατφόρμας Zoom, τη Δευτέρα 5 Απριλίου και ώρες 18:00 – 20:30, σύμφωνα με το πρόγραμμα που αναφέρεται παρακάτω.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ανάδειξη των δυνατοτήτων ανάπτυξης διαπολιτισμικού διαλόγου στην τάξη, με αφορμή την προσέγγιση παγκόσμιων εννοιών του περιβάλλοντος και της φύσης, μέσα από το  μονοπάτι της γλώσσας, που είναι βασικό στοιχείο της πολιτισμικής ταυτότητας, αλλά και της ανταλλαγής και επικοινωνίας ανάμεσα σε διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες. Επιπλέον, το σεμινάριο θα επικεντρωθεί  στις διαπολιτισμικές ικανότητες, που σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, αποτελούν συστατικό στοιχείο της Εκπαίδευσης για τη Δημοκρατία.

Άξονας το βιβλίο για παιδιά «Αλφαβητάρι της ζωής», της Ελένης Σβορώνου, που παρέχεται δωρεάν σε εκπαιδευτικούς από το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Το βιβλίο, το οποίο περιλαμβάνει σύντομα κείμενα σε 3 γλώσσες, ελληνικά, αραβικά και φαρσί, συνοδεύεται από ένα ψηφιακό έντυπο με προτάσεις δραστηριοτήτων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί μπορούν να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα στον σύνδεσμο: https://forms.gle/9kZDxspvn91vqRR46 μέχρι την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021. Πίνακας με τα ονόματα των συμμετεχόντων/ουσών θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας την Πέμπτη 1 Απριλίου 2021. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα λάβουν τον σύνδεσμο για τη σύνδεση στην πλατφόρμα zoom με μήνυμα  στο email που έχουν δηλώσει στη φόρμα συμμετοχής.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ:

«Διαπολιτισμικός διάλογος με αφορμή έννοιες του περιβάλλοντος: μια πολιτιστική και περιβαλλοντική προσέγγιση στην τάξη, αξιοποιώντας το Αλφαβητάρι της ζωής»,

Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας (Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Πολιτιστικά Θέματα) –Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
18:00-18:10  

 

 

 

 

Χαιρετισμός – εισαγωγή

 

 

 

 

 

Ελένη Νιάρχου, Yπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

Μαρία Μαγαλιού, Yπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων, Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας

18:10-18:20 «Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τα προγράμματά του. Η  υποστήριξη παιδιών σε πολύγλωσσα περιβάλλοντα: η πλανόδια βιβλιοθήκη, η δανειστική πολύγλωσση βιβλιοθήκη, οι εκδόσεις» Πάνος Χριστοδούλου, Διευθυντής του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού

 

18:20-18:30 «Τα πολύγλωσσα βιβλία στην τάξη» Καλλιόπη Κύρδη, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων, Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας
18:30-18:45 «Το Αλφαβητάρι της ζωής»

 

Ελένη Σβορώνου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης WWF Ελλάς, συγγραφέας παιδικής λογοτεχνίας
18:45-18:55 «Αλφαβητάρι της ζωής, ένα ταξίδι με οδηγό την γλώσσα» Χισάμ Ομάρ, διαπολιτισμικός μεσολαβητής, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού
18:55-19:10 «Διαπολιτισμικές ικανότητες στο πλαίσιο του δημοκρατικού σχολείου» Γκέλη Αρώνη, επιμορφώτρια ενηλίκων, Ειδική Γραμματεία για την Προστασία Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

19:10-20:00 «Εξερευνούμε τη φύση μέσα από τα μονοπάτια της γλώσσας»

Α] Θεωρητικό πλαίσιο και εμπειρίες από την εφαρμογή

Β] Έντυπο με προτάσεις για δραστηριότητες. Παραδείγματα και εφαρμογές (σε διάδραση με τους συμμετέχοντες)

Κούλα Πανάγου, εκπαιδευτικός, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Κατερίνα Σταυροπούλου, εκπαιδευτικός, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

20:00-20:30 Ερωτήσεις, συζήτηση