Το Εφηβικό Δίκτυο και η Σχεδία σε ένα σεμινάριο επαναχρησιμοποίησης χαρτιού