Σεμινάρια

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού οργανώνει σεμινάρια 2 φορές τον χρόνο.

Θέματα σεμιναρίων:

1. Παιδικά βιβλία και οι ευκαιρίες εφαρμογής των Δικαιωμάτων του Παιδιού στην σχολική πράξη

2. Η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδού και η εφαρμογή της

3. Η διαφορετικότητα και οι όψεις της στην καθημερινή ζωή

 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε μαζί μας:
email: diktio1@gmail.com