Στα παιδιά όλου του κόσμου – Ιωάννα Γκιάτα

Στα παιδιά όλου του κόσμου

Τα παιδιά όλου του κόσμου
πρέπει να έχουνε τροφή
και ένα σπίτι με φροντίδα,
μια κανονική ζωή.

Τα παιδιά όλου του κόσμου
πρέπει να έχουν μια πατρίδα
και πολλά – πολλά βιβλία,
μόρφωση, ψυχαγωγία
για να έχουν προκοπή.

Τα παιδιά όλου του κόσμου
πρέπει να έχουν μια αγκαλιά
και έναν άνθρωπο δικό τους
για να νιώθουν σιγουριά.

Τα παιδιά όλου του κόσμου
αν και τόσο διαφέρουν
μέσα από το παιχνίδι
την ειρήνη μας προσφέρουν…

Τα παιδιά όλου του κόσμου
έχουν ελεύθερη την σκέψη
φαντασία και ψυχή
δώστε λίγη σημασία
και αφεθείτε στη στιγμή!

Και βέβαια το σύνθημα της εποχής:
Χρόνο για ξεκούραση…
Φτάνει πια η κούραση!!!

Προστατέψτε
Το δικό σας παιδί,
το εσωτερικό σας παιδί,
το παιδί του κόσμου.

Το παιδί…
Ιωάννα Γκιάτα (11χρονών)