Συμμετοχή στο Φεστιβάλ: ”Η φωνή των άλλων”

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού θα συμμετάσχει στο 1ο Φεστιβάλ η Φωνή των Άλλων, που θα διεξαχθεί την ημέρα της Γυναίκας, στις 8 Μαρτίου 2023, στο Pierce College. Στο Φεστιβάλ θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε με τους μαθητές για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ασυνόδευτες ανήλικες τόσο στις χώρες καταγωγής τους όσο και στην Ελλάδα αλλά και τους κινδύνους της διαδρομής.  Τέλος, θα μιλήσουμε  για διακρίσεις που βιώνουν οι Ελληνίδες με μεταναστευτική καταγωγή

Scheduled Featured ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Μη κατηγοριοποιημένο ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ