Συμμετοχή του Δικτύου στη 18η Εθνική στρογγυλή τράπεζα της MKO ‘Αντιγόνης’

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού συμμετείχε στις 16 Δεκεμβρίου 2019 στη 18η Εθνική στρογγυλή τράπεζα κατά των διακρίσεων που διοργανώνει η Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Αντιγόνη με θέμα: “Οι θεμελιακές παράμετροι της κοινωνικής ένταξης των προσφύγων στην Ελλάδα κατά τα χρόνια της ανάδειξης του προσφυγικού ζητήματος ως κυρίαρχης ευρωπαϊκής υπόθεσης”.

 

Το Δίκτυο εκπροσωπήθηκε από τον συντονιστή νομικής βοήθειας της μονάδας παιδικής προστασίας με θέμα εισήγησης “Το στοίχημα της πρόσβασης των ανηλίκων μεταναστών-προσφύγων στη φροντίδα ψυχικής υγείας και στην κοινωνική προστασία“, αναφορικά με το ζήτημα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ευάλωτη ομάδα των ανηλίκων προσφύγων στους τομείς της κοινωνικής ασφάλισης, της στέγασης και του ασύλου.  

 

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα πατώντας εδώ.