Συμμετοχή του Δικτύου στη συζήτηση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού έλαβε πρόσκληση από τη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής και συμμετείχε στη συζήτηση της 23ης Απριλίου 2024, προκειμένου να εκθέσει τις απόψεις του σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με τίτλο: Αναμόρφωση του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» και άλλες ρυθμίσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας -Σύσταση οριζόντιων υποστηρικτικών υπηρεσιών και ζητήματα στελέχωσης του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας».

Ο Πελοπίδας Νικολόπουλος, δικηγόρος και υπεύθυνος συνηγορίας του Δικτύου επεσήμανε στην εισήγηση του το δικαίωμα των παιδιών να ακούγονται και να συμμετέχουν στη νομοθετική διαδικασία στα θέματα που τα αφορούν, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, καθώς και την ανάγκη συμπερίληψης των οργανώσεων παιδικής προστασίας από την Κοινωνία των Πολιτών, όπως συστήνουν διεθνή και ευρωπαϊκά όργανα και φορείς. Με τη λήξη των εισηγήσεων των φορέων κλήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις μελών της Επιτροπής.

Στον σύνδεσμο που θα βρείτε εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε τη σχετική συζήτηση στην Επιτροπή και να ακούσετε την τοποθέτηση του Πελοπίδα Νικολόπουλου στο διάστημα μεταξύ 47:45 έως και 54:05, καθώς και να ακούσετε τις απαντήσεις στα ερωτήματα που του έθεσαν τα μέλη της Επιτροπής στο διάστημα μεταξύ 1:44:55 έως και 1:47:18.