“Συνεργάζομαι με όλους” | εργαστήρι για τη διαφορετικότητα | Κέντρο για το Παιδί στο Πολυδύναμο Ιατρείο Πατησίων

Συνεργάζομαι με Όλους1 Συνεργάζομαι με Όλους2

Την Παρασκευή 16 Μαρτίου
το προσωπικό του ¨Κέντρου για το Παιδί¨
του Πολυδύναμου Ιατρείου στα Πατήσια,
προσκάλεσε τα παιδιά στο εργαστήρι με θέμα τη Συνεργασία.
Τα παιδιά μέσα από παιχνίδια και κατασκευές,
έκαναν λόγο για τις διαφορές που μας κάνουν μοναδικούς
και αποτελούν τη βάση για να καταστεί
η διαδικασία της συνεργασίας ξεχωριστή
και αποτελεσματική.