Συστάσεις από τη Στρογγυλή Τράπεζα «Παιδική Προστασία & Eυρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις για μετακινούμενους πληθυσμούς στην Ελλάδα: Απολογισμός και προοπτικές για το μέλλον»

Στις 16 Μαΐου 2019, με αφορμή τη διοργάνωση Στρογγυλής Τράπεζας με θέμα «Παιδική Προστασία & Eυρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις για μετακινούμενους πληθυσμούς στην Ελλάδα: Απολογισμός και προοπτικές για το μέλλον», ειδικοί στον τομέα της παιδικής προστασίας, καθώς και ενδιαφερόμενοι φορείς για ζητήματα μετανάστευσης συναντήθηκαν για να συζητήσουν για το σύστημα υποδοχής και τις προοπτικές ένταξης για παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες στην Ελλάδα υπό το πρίσμα της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Μεταξύ των συμμετεχόντων παρευρέθηκαν εκπρόσωποι ελληνικών αρχών και ευρωπαϊκών θεσμών, ευρωπαϊκοί και εθνικοί φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις σχετικές με την παιδική προστασία προκλήσεις που αντιμετώπισε η Ελλάδα αμέσως μετά την αποκαλούμενη «προσφυγική κρίση» του 2015, η οποία αποκάλυψε χρόνιες ανεπάρκειες των συστημάτων υποδοχής, ασύλου και παιδικής προστασίας της χώρας.

Μπορείτε να Διαβάσετε τις συστάσεις εδώ.

______________________________________

On 16 May 2019, on the occasion of the Roundtable Conference “Child Protection & EU Funding for migrant populations in Greece: A reality check and the way forward” several child protection experts and migration stakeholders met to discuss the reception system and integration perspectives of children in migration in Greece, from the perspective of EU funding. Participants included Greek authorities, EU institutions, European and national civil society actors as well as international organizations. The discussion was focused on child protection challenges that the Greek State encountered in the aftermath of the so-called refugee crisis of 2015 that revealed chronic deficiencies of the reception, asylum and child protection systems of the country.

Read more here about the joint NGO recommendations.