Συζήτηση για την κλιματική κρίση και τις ευρωπαϊκές πολιτικές – Podcast

Η ομάδα των Αποδημητικών Πουλιών συνομίλησε με την Ελένη Σβορώνου από το WWF Hellas για την κλιματική κρίση και τις ευρωπαϊκές πολιτικές, στο πλαίσιο του CERV προγράμματος Efivos in Europe. Τα Αποδημητικά Πουλιά και το Εφηβικό Δίκτυο υποστηρίζει το Ίδρυμα Ιωάννη Σ Λάτση.

Τα Αποδημητικά Πουλιά και το Εφηβικό Δίκτυο υποστηρίζει το Ίδρυμα Ιωάννη Σ Λάτση.