Συζήτηση για τις εκπαιδευτικές πολιτικές για τους πρόσφυγες με την Γκέλη Αρώνη – Podcast

Η ομάδα των Αποδημητικών Πουλιών συνάντησε την Γκέλυ Αρώνη, Προϊσταμένη της Μονάδας Ένταξης και Υποστήριξης των Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Η ομάδα συζήτησε τη πρόσβαση των παιδιών προσφύγων στην εκπαίδευση. To podcast δημιουργήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του CERV προγράμματος Efivos in Europe.

Τα Αποδημητικά Πουλιά και το Εφηβικό Δίκτυο υποστηρίζει το Ίδρυμα Ιωάννη Σ Λάτση.