Τα δικαιώματα του παιδιού – Εμμανουέλα Λούτα, Δ.Σ. Γενναδίου Ρόδος

«Τα δικαιώματα του παιδιού»

Όταν το παιδί γεννιέται,
δώσ’ του αγάπη και φροντίδα
χαμόγελα πολλά και ελπίδα.
Τη λέξη βία να μην γνωρίσει,
τη λέξη ευτυχία να τη ζήσει.

Νωρίς νωρίς καταλαβαίνει
και από τους γονείς μαθαίνει,
πως η ζωή είναι ωραία,
αν έχει μια καλή παρέα.

Και σαν πάει και στο σχολειό
και τους φίλους του γνωρίσει,
τις δυσκολίες θα ξεχνά
και τη ζωή θα αγαπήσει.

Εμμανουέλα Λούτα
Μαθήτρια Δ τάξης
Δ.Σ. Γενναδίου
Ρόδος