Τα δικαιώματα του παιδιού – Στεφανία Στρατουδάκη

Τα δικαιώματα του παιδιού

Ας κλείσουμε τις οθόνες
Δεν πάει άλλο παιδιά
Ας αφήσουμε τις οθόνες μόνες
Κι ας παλέψουμε για τα δικαιώματα για τα παιδιά

Στεφανία Στρατουδάκη, στ1
70ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών