Τα νέα του προγράμματος Efivos

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού υλοποιεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ “EFIVOS”, το οποίο παροτρύνει και προωθεί αξίες ενσωμάτωσης χωρίς αποκλεισμούς μεταξύ των νέων ατόμων, μέσω της ευαισθητοποίησης και της ενίσχυσης των γνωστικών τους δεξιοτήτων πάνω στον ψηφιακό εγγραμματισμό.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 7 οργανώσεις (Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Action Synergy S.A., Dedalus Cooperativa Sociale, Medien+bildung.com, Citizens In Power, Mobilization Expertise και Inercia Digital) από 6 διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία, Κύπρος, Σουηδία και Ισπανία) με βασικό στόχο την ενίσχυση και διάδοση του προγράμματος “Νέοι Δημοσιογράφοι”, πρωτοβουλία του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ως καλή πρακτική, δημιουργώντας έναν οδηγό, ο οποίος θα αποτελέσει τη μεθοδολογία πάνω στην οποία θα βασιστούν οι συμμετέχουσες οργανώσεις. Με αυτόν τον τρόπο, σκοπός του προγράμματος είναι οι νέοι και νέες να χρησιμοποιήσουν τα μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας με δημιουργικό τρόπο και να ενδυναμώσουν τις φωνές τους ως ενεργοί πολίτες.

Το όραμα του προγράμματος είναι να ενδυναμώσει νέα άτομα ηλικίας 13-22 ετών, προερχόμενα από μη προνομιούχα περιβάλλοντα, όπως ομάδες μεταναστών/τριών και εθνικών μειονοτήτων, να συμμετέχουν ισότιμα στη σημερινή κοινωνία της πληροφορίας, ενισχύοντας τη φωνή τους μέσω της εκπαίδευσης τους πάνω στα μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας, και, εν συνεχεία, μέσω της ενεργής εμπλοκής τους σε αυτά. Επιπλέον, το Efivos στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων επαγγελματιών για να εκπαιδεύσουν με αποτελεσματικό τρόπο τις συγκεκριμένες ομάδες πάνω στα ψηφιακά μέσα. Μια σημαντική πτυχή του προγράμματος είναι ότι το παραγόμενο εκπαιδευτικό υλικό θα είναι διαθέσιμο για να χρησιμοποιηθεί σε δραστηριότητες πέρα από τη διάρκεια ζωής του έργου.

Μπορείτε να βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τις συμμετέχουσες οργανώσεις που το πλαισιώνουν, τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί στην πρώτη περίοδο υλοποίησης του, καθώς και τα επερχόμενα βήματα του προγράμματος εδώ.

Για να παρακολουθείτε τα νέα και τις δράσεις μας, μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη σελίδα του προγράμματος στο Facebook:@efivoseu