Τα Παιδιά – Έλσα Κουμαριανού,Ραφέλλα Πανοπούλου

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Τα παιδιά πρέπει να έχουν παιχνίδια
τα παιδιά πρέπει να έχουν γιατρό
πρέπει να έχουν πολλή αγάπη
και πολύ φαγητό και νερό

Τα παιδιά πρέπει να είναι παιδιά
παρ’ τε λίγο και εμάς σοβαρά

Τα παιδιά πρέπει να είναι παιδιά
παρ’ τε λίγο και εμάς σοβαρά

Τα παιδιά πρέπει να έχουνε φίλους
και δασκάλους που να τα αγαπούν
πρέπει να ΄χουν πολλές σοκολάτες
και πρέπει να τα ακούν
κι όλοι πρέπει να τα ακούν

Τα παιδιά πρέπει να είναι παιδιά
παρ’ τε λίγο και εμάς σοβαρά

Τα παιδιά πρέπει να είναι παιδιά
παρ’ τε λίγο και εμάς σοβαρά

Τα παιδιά πρέπει να είναι παιδιά
παρ’ τε λίγο και εμάς σοβαρά

Έλσα Κουμαριανού – Ραφέλλα Πανοπούλου